දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

27 දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ආරම්භ කරන ලද පැය 24 දුම්රිය වැඩවර්ජනය අවසන් කර අැති අතර දුම්රිය ධාවනය නැවත ආරම්භ කර ඇත. ධාවන කටයුතු සාමාන්‍ය තත්වයට පත් වන තුරු දුම්රිය ප්‍රමාදයන්, අවලංගුවීම් සිදුවිය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

අනුරාධපුර – මිහින්තලේ අතර නොමිලේ ගමන් පහසුකම්.

මෙවර පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් ජුනි මස 15, 16 හා 17 දිනයන් තුල පොසොන් වන්දනාකරුවන්ගේ පහසුව සඳහා අනුරාධපුරය හා මිහින්තලේ අතර විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් ක්‍රියාත්මක වේ.ඒ අනුව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ හා තන්ත්‍රී පෞද්ගලික සමාගමේ බැතිබර අනුග්‍රහය යටතේ අනුරාධපුරය හා මිහින්තලේ අතර ගමන් ගන්නා බැතිමතුන් වෙත නොමිලයේ ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවක් හිමි වනු ඇත.