මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ කාලසටහන සංශෝධනය වේ

2019.08.01 දින සිට 🚂 දිනපතා මරදාන සිට මාතර දක්වා ධාවනය වන රුහුණු කුමාරි (අංක 8058 දරණ) සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය හබරාදුව දුම්රිය ස්ථානයේ නොනවත්වා ධාවනය කරනු ලැබේ. 🚂 සති අන්තයේ (සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින) මරදාන සිට පෙ.ව.06.05 මාතර දක්වා ධාවනය වන අංක 8060 දරණ සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සහ මාතර සිට ප.ව.04.00 ට මරදාන දක්වා ධාවනය වන අංක 8061 දරණ සීඝ්‍රගාමී

රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන් 8ක් අවලංගු කෙරේ

පොල්ගහවෙල සහ පොතුහැර අතර දුම්රිය හරස් මාර්ගයක අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (2019-07-20) දිනයේ ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන් 8 ක් අවලංගු කර ඇත. ඒ අනුව කොළඹ කොටුව සිට, කන්කසන්තුරේ මඩකලපුව තලෙයිමන්නාරම ත්‍රිකුණාමලය බලා ධාවනය වන වීමට නියමිතව තිබූ සහ එම දුම්රිය ස්ථානවලින් කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වීමට නියමිත රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන් 4 ද