රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන් 8ක් අවලංගු කෙරේ

පොල්ගහවෙල සහ පොතුහැර අතර දුම්රිය හරස් මාර්ගයක අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (2019-07-20) දිනයේ ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන් 8 ක් අවලංගු කර ඇත.

ඒ අනුව කොළඹ කොටුව සිට,
කන්කසන්තුරේ
මඩකලපුව
තලෙයිමන්නාරම
ත්‍රිකුණාමලය

බලා ධාවනය වන වීමට නියමිතව තිබූ සහ එම දුම්රිය ස්ථානවලින් කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වීමට නියමිත රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන් 4 ද අවලංගු කර ඇත.

තොරතුරු – Siyatha24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *