Sri Lanka's Largest Railway Social Network
| | |
RDMNS 24X7 News

2020.11.30 දින සිට ධාවනය වන දුම්රිය සේවා

2020.11.30 දින සිට පෙර ප්‍රකාශ කරන ලද කාලසටහනට අනුව දුම්රිය ධාවනය සිදුවේ.

එම කාලසටහන ප්‍රධාන පුවත් මෙනුව හරහා ලබාගත හැක.

මීට අමතරව ඉහත සඳහන් සංශෝධන සිදු කර ඇත.

#RDMNS #NewsFeed
UPDATED ON 2020.11.29

single